Deák István: BALATONI VÍZI RENDÉSZETI ALMANACH 1921–2011 (könyvajánló) – 2011. november 19.

Könyv – Balaton Vízi Rendészeti Almanach 1921-2011 (Deák István)

A BALATONI VÍZI RENDÉSZETI ALMANACH 1921–2011 című kiadvány bemutatójára és zártkörű író-olvasó találkozójára 2011. november 18-án pénteken 14 órakor került sor Siófokon a Hotel Moló nagytermében. A kiadás időpontja a balatoni vízi rendészet megalakításának 90., a korszerű balatoni vízi rendészet alapjai lerakásának 60. évfordulójára lett időzítve. A találkozót Rest Bulcsú szervező nyitotta meg, a díszvendég Burján Ferenc volt, aki 1951-1956 között volt siófoki révkapitány.

Az almanach kiadását a PELSO – A Modern Balatonért Alapítvány finanszírozta. Megjelenése 300 példányú, a könyvben fényképpel szereplő személyek kaptak egy-egy példányt. A könyv kereskedelmi forgalomban nem kapható, de a siófoki könyvtár helytörténeti gyűjteményében megtekinthető.

Tartalom

 1. Vízi rendészet a Balatonon – történeti vázlat
 2. Magyar Királyi Folyamőrség Siófoki Révkapitánysága (1921–1939)
 3. Magyar Királyi Csendőrség Vízi Csendőrőrs (1942–1945)
 4. Vízi rendészeti szervek (1945–2010)
  • 1. Magyar Államrendőrség Siófoki Révkapitánysága (1945.12.13.–1951.04.20.)
  • 2. Siófoki Révkapitányság (1945.04.21.–1954.01.01.)
  • 3. Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Folyamrendészeti és Tengerészeti Hivatala Siófoki Révkapitányság (1954.01.01.–1958.03.31.)
  • 4. Siófoki Folyamrendészeti Kapitányság (1958.03.31.–1961.)
  • 5. Rendőrség Révkapitánysága (1961–1969)
  • 6. Vízirendészeti Rendőrkapitányság (1969–1982.12.31.)
  • 7. Siófoki Rendőrkapitányság Vízirendészeti Alosztály (1983.01.01.–1993.03.31.)
  • 8. Siófoki Rendőrkapitányság Vízirendészeti Osztály (1993.04.01.–1993.06.01.)
  • 9. Balatoni Vízirendészeti Parancsnokság (1993.06.01.–1996.07.31.)
  • 10. Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság (1996.08.01.–2010.12.31.)
 5. A vízi rendészeti szervek személyi állománya (1945–2010)
 6. Orvosok a vízi rendészetnél (1946–1951)
 7. Önkéntes vízirendőrök (1967–1989)
 8. Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság – személyi állomány 2011. január 1-én

A szerző előszava (részlet a kiadványból)

Vízi rendészetet a Balatonra kilencven éve, 1921-ben állítottak, és hatvan éve, 1951-ben rakták le a korszerű balatoni vízi rendészet alapjait elődeink. Az erre való emlékezés, a kettős évfordulónak kijáró tisztelgés vezette gondolataimat, amikor elhatároztam az almanach megírását. Ezzel az volt a célom, és ez máig nem változott, hogy – első ízben a balatoni vízi rendészet történetében – méltó emléket állítsak azoknak, akik szorgalmukkal, kitartásukkal, szakmai tudásukkal és, ha tragikus történelmi események kötött sorsuk úgy hozta, áldozatvállalásukkal hozzájárultak a balatoni vízi rendészet működéséhez, újjáépítéséhez, fejlesztéséhez és fejlődéséhez, akik a vízi rendészet mesterségét folytatták a Balatonon. A balatoni vízi rendészet személyi állományának értékekben gazdag, patinás, szép múltja van, amely megőrzésre, megbecsülésre, megtartásra és bemutatásra érdemes. Rohanó világunkban kell időt szakítanunk arra, hogy megálljunk, és visszatekintsünk a megtett útra, és az úton az emberekre. A balatoni vízi rendészet a kilencven év alatt sok dicső és sok nehéz napot ért meg. Elődeink szép példák sorát mutatták felkészültségből, szaktudásból, hivatásszeretetből. Mindezt ránk hagyományozták, van kire és van mire emlékeznünk – van követni valónk!

Több mint másfél év kutató, gyűjtő, elemző, előkészítő és rendszerező munkája, barátokkal, volt kollegákkal folytatott beszélgetések, visszaemlékezések nyomán formálódott a könyv. Lapjai megteltek azok nevével, többségüknek adataival és fiókok mélyén rejtőző fényképével, akik – a rendelkezésemre álló idő és anyagi lehetőségeim szabta keretek közötti kutatás szerint – 1921 és 2011 között a balatoni vízi rendészetnél szolgáltak. Nem hiányoznak a felsorolásból a vízi rendészethez 1946-ban kirendelt orvosok, az 1967 és 1989 között volt önkéntes rendőrök sem. A sort a 2011. január 1-én állományban levők zárják. Az arcképek minősége nagyon eltérő, de hogy a lehető legteljesebb legyen az anyag, nem mellőztem a kevésbé jó képek elhelyezését sem az almanachban. A leggondosabb munka és kutatás mellett minden bizonnyal vannak olyanok, akiknek szerepelnie kellene e könyvben, de kimaradtak (illetve, akik szerepelnek, de adataik hiányosak), mert nevük, adatuk vagy fényképük elkerült engem, esetleg figyelmemet.

E helyen mondok köszönetet mindazoknak, akik munkámat adatközléssel, forrásanyagok, fényképek rendelkezésre bocsátásával vagy bármilyen más módon segítették; akik kiegészítéseikkel teljesebbé tették az almanachot, amely meggyőződésem szerint hiánypótló mű. A balatoni vízi rendészettel ilyen összefüggésben meg nem foglalkozott senki. Remélem, hogy a téma feldolgozása jól szolgálja a balatoni vízi rendészet múltja egy szeletének a megismerését, és sikerült felkelteni az érdeklődést iránta.

Köszönöm Burján Ferenc okl. hajóskapitánynak, egykori balatoni révkapitánynak, későbbi országos révfőkapitánynak a szakmai tanácsait, a rendelkezésemre bocsátott és kordokumentumnak számító fényképeit, amellyel segítette munkámat e könyv teljesebbé tételében. Köszönöm bátorítását, és bíztatását az almanach létrehozására, és barátságát, amellyel a múltban és mostani munkám során is kitüntetett.

Köszönöm Mecseki Tamás rendőr hadnagynak adatok felkutatásával nyújtott segítségét és nagyszámú arckép fotóit, amellyel könyvemet gazdagította; Németh Sándor nyá. rendőr zászlósnak személyek, adatok és arcképek felkutatásában végzett munkáját.

Köszönöm a PELSO – A Modern Balatonért Alapítványnak, hogy a kiadás költségeinek magára vállalásával könyvem megjelentetését lehetővé tette.

E könyvvel, amelyet Ön Tisztelt Olvasó a kezében tart, ünnepelünk. Megjelentetésével is ünnepeljük a balatoni vízi rendészet megalapításának 90., a korszerű balatoni vízi rendészet alapjai lerakásának 60. évfordulóját. Munkámat a vízi rendészet volt és aktív dolgozóin, a volt önkéntes vízi rendőrökön és mindezek családtagjain kívül a Balaton és a balatoni vízi rendészet iránt érdeklődőknek szántam, hogy az almanachot böngészve feleleveníthessék a múltban szolgáltak emlékét, és megismerjék e szép és nemes hivatás mai folytatóit.

Siófok, 2011. január.

Deák István
okl. hajóskapitány